Hva er BMI?

BMI er en formel som utifra et forhold mellom et menneskets høyde og vekt kan fortelle noe om personen befinner seg i kategorien undervektig, normalvektig, overvektig eller kan ha tendenser til fedme. BMI er en engelsk forkortelse for «Body Mass Index».

Måle fettprosent er en enda riktigere måte å kalkulere overvekt på. Dette gjøres med en fettklype eller fettmåler.

Har du ikke fettkaliper/fettklype? Da kan jeg anbefale å kjøpe en på nett. Det koster en knapp hundrelapp. Eksempelvis denne fettkaliperen.

Hva er meningen med BMI?

Hvordan regner man ut BMI utregning

Målet med BMI er i hovedsak å fremme folkehelsen ved å estimere et ca anslag av personens kroppsfett og kunne indikere når en person kan stå i fare for å utvikle livsstilssykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer.

Motsatt brukes også BMI for å estimere når en person er undervektig og da kan ha en større sannsynlighet for å utvikle luftveissykdommer, svekket immunforsvar og osteoporose.

- Regn ut din BMI her.

Hvordan regner man ut BMI?

BMI regnes ut ved at man deler en persons kroppsvekt på personens høyde i meter opphøyd i annen. Sluttsummen man da får er personens BMI-verdi.

I praksis ser regnestykket slik ut:
Vekt (kg) / (høyde i meter * høyde i meter) = (x) BMI

Avlesing av BMI-verdien

Etter man har funnet sin BMI-verdi kan man lese av resultatet i en tabell. En BMI-verdi under 18,5 vil tilsi at man havner i kategorien «undervektig», BMI-verdi fra 18,5-24,9 tilsier «normalvektig», BMI-verdi fra 25-29,9 tilsier «overvektig» og en BMI-verdi på over 30 tilsier at man havner i kategorien som kan kvalifisere til «fedme».

Lurer du på hvordan du ligger an på BMI-skalaen? Regn ut din BMI her.

Finn din BMI

Høyde (cm):
Vekt (kg):

Kalkuleringen av BMI

BMI regnes ut ved at man deler en persons kroppsvekt på personens høyde i meter opphøyd i annen. Sluttsummen man da får er personens BMI-verdi.

( Vekt kg / ( Høyde m * Høyde m) ) = Din BMI

Amanda veier 100 kg, og har en høyde på 183 cm. Hva er hennes BMI?

( 100 kg / ( 1.83 m * 1.83 m ) ) = 29.86 BMI

Amanda's BMI er 29,86, som plasserer henne i kategorien overvektig i forhold til BMI-klassene over.

Om Prosent.no

Prosent startet sin karriere som en svært enkel side der du kunne regne ut prosenten av et tall. Siden har vi sett et behov for å lage flere brukervennlige og enkle kalkulatorer som omhandler ulike emner innen prosentregning.

Nå kan du eksempelvis finne kalkulatorer som hjelper deg med prosentøkning og prosentnedgang, samt utregning av det hele tallet når du vet delen av tallet... Les mer