De aller færreste bedrifter kan tillate seg å forbli statiske og uendrede i stadig skiftende markeder. Mange endringer settes i verk av økonomiske grunner, mens andre gjøres for å...

Om du vil registrere enkeltmannsforetaket ditt via Altinn så går du inn på «Skjemaer og tjenester» og deretter...

Du har to valg når det gjelder oppretting av enkeltmannsforetak, du kan enten fylle ut registreringsskjemaet på nettet gjennom...

NUF er en forkortelse for norskregistrert utenlandsk foretak og er i praksis et datterselskap av et utenlandsk selskap. Det vanlige er ofte at det registreres et selskap i England...