Regne ut kvadratrot matematikk utregning eksempler

Regne ut kvadratrot

Hva er kvadratrot?

Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De ti første hele kvadrattallene er 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 og 100.

La oss se på et eksempel:

3 er kvadratroten til 9 fordi 3 · 3 = 9
8 er kvadratroten til 64 fordi 8 · 8 = 64

Finne kvadratrot på kalkulatoren

Finne kvadratrot på kalkulator

Utregning av kvadratrot på kalkulator er veldig simpelt. Du taster først inn tallet og deretter trykker på tegnet √. Da finner du kvadratroten av tallet du tastet inn.

Finne tegnet for kvadratrot i Word og Open Office Calc:

1. Sett inn
2. Spesialtegn/Symbol
3. Velg Matematiske operasjoner under kategorien «Delsett»
4. Finn tegnet

Kvadratrot har symbolkode 221A.

Gå til vår kvadratrot kalkulator.

Finn kvadratroten

Hva er kvadratroten av tall ?

Hvordan finne kvadratrot på kalkulatoren:

Utregning av kvadratrot på kalkulator er veldig simpelt. Du taster først inn tallet og deretter trykker på tegnet √. Da finner du kvadratroten av tallet du tastet inn.

Kvadratroten av 1:

Kvadratroten av 1 er 1 fordi 1 · 1 = 1 

Kvadratroten av 2:

Kvadratroten av 2 er 1.41 fordi 1.41 · 1.41 = 2

Kvadratroten av 3:

Kvadratroten av 3 er 1.73 fordi 1.73 · 1.73 = 3 

Kvadratroten av 4:

Kvadratroten av 4 er 2 fordi 2 · 2 = 4 

Kvadratroten av 5:

Kvadratroten av 5 er 2.24 fordi 2.24 · 2.24 = 5 

Kvadratroten av 6:

Kvadratroten av 6 er 2.45 fordi 2.45 · 2.45 = 6 

Kvadratroten av 7:

Kvadratroten av 7 er 2.65 fordi 2.65 · 2.65 = 7 

Kvadratroten av 8:

Kvadratroten av 8 er 2.83 fordi 2.83 · 2.83 = 8 

Kvadratroten av 9:

Kvadratroten av 9 er 3 fordi 3 · 3 = 9 

Kvadratroten av 10:

Kvadratroten av 10 er 3.16 fordi 3.16 · 3.16 = 10 

Om Prosent.no

Prosent startet sin karriere som en svært enkel side der du kunne regne ut prosenten av et tall. Siden har vi sett et behov for å lage flere brukervennlige og enkle kalkulatorer som omhandler ulike emner innen prosentregning.

Nå kan du eksempelvis finne kalkulatorer som hjelper deg med prosentøkning og prosentnedgang, samt utregning av det hele tallet når du vet delen av tallet... Les mer