Velge rett yrke fremtid

Hvordan regne ut årsresultat

Lurer du på hva forskjellen mellom årsresultat og driftsresultat er? Da er du ikke alene. Her får du en kort og konsis innføring i viktige begreper. Dette har du nytte av dersom du skal starte for deg selv.

Viktige begreper

Driftsresultat kalles også ofte driftsmargin eller driftsoverskudd. Dette er inntektene i virksomheten, minus driftskostnader. Inntektene er som regel fra salg eller utleie av et eller annet, også kalt omsetning.

Driftskostnader er alle utgifter som er relatert til selve driften av virksomheten. Lønnskostnader, kostnader for innkjøp av varer, husleie, telefoni og internett, kaffe, og så videre.

EBITDA – er et begrep de fleste små virksomheter ikke trenger forholde seg til regnskapsmessig. Dette står for Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations. På godt norsk, inntekter før renter, skatt avskrivninger og nedskrivninger. Inntekter og utgifter fra renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger tas med, men så lenge man ikke er et stort, børsnotert selskap, er det som regel ikke noe poeng å forholde seg til EBITDA.

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) er et begrep som sier noe om resultatet i virksomheten, der avskrivninger og nedskrivninger er inkluderte. Dette er det samme som EBITDA, før staten skal ha sin del av overskuddet (i form av skatt), og før banken skal ha sin betaling for eventuelle lån (i form av renter).

For små virksomheter er EBITDA og EBIT noe man normalt ikke bruker tid på. Man tar for seg alle inntekter og trekker fra alle utgifter, og kommer dermed frem til årsresultatet.

Årsresultat er kort og godt det virksomheten sitter igjen med etter at alle utgifter er tatt med.

Hva er avskrivning?

Avskrivninger er kostnadsføringer av investeringer virksomheten foretar. For eksempel kan et innkjøp av en PC avskrives. Hovedregelen er at avskrivninger av investeringer skal gjenspeile levetiden til det man kjøpte inn eller investerte i. Regler for dette fastsettes av Stortinget.

En PC må ofte byttes ut etter 3 år, derfor deler man kostnadene for PCen i 3 og skriver av 1/3 hvert av de 3 neste årene. Kostet PCen 3000, er avskrivningen 1000 per år. Det betyr at virksomheten ikke skatter av denne tusenlappen det året den inkluderes i avskrivningen, fordi den regnes som en utgift. Snakker man om en bil, varer denne lengre enn en PC, og perioden for avskrivning blir dermed lengre.

Hva er nedskrivning?

Nedskrivning er nesten det samme som avskrivning, men her snakker vi om verditap på noe man tidligere har antatt hadde større verdi. For eksempel kan virksomheten ha bokført en verdi av en eiendom til 1 million et år. Dersom boligmarkedet faller, og eiendommen er mindre verdt neste år, kan denne differansen nedskrives.

La oss si eiendomsmarkedet falt med 20%. Da er eiendommen verdt 800 000 året etter. Tapet i verdi er 200 000, og dette kan nedskrives. Disse 200 000 er da et tap som regnes inn i kostnadene til virksomheten (og dermed reduserer det skattepliktige overskuddet). Nedskrivninger som dette kan føres helt eller delvis, der delvis menes at man fordeler tapet over flere år.

Slik regner du ut årsresultat

Med alle begrepene forklart, kan vi se på et eksempel som illustrerer hvordan man kommer frem til årsresultatet i en hvilken som helst virksomhet. Vi bruker enkle tall slik at det er lettere å se hva som er hva.

Driftsinntekter 1000
Driftskostnader 400
Driftsresultat 600

Tar vi med EBIT, trekker vi i fra avskrivningene og nedskrivningene:

Driftsresultat 600
Avskrivninger/nedskrivninger 100
Resultat 500

Dersom du har med avskrivninger og/eller nedskrivninger blir årsresultatet slik (vi velger et rundt tall for skatt for enkelthets skyld – her 30%):

Resultat før skatt 500
Skatt 150
Årsresultat 350

Dersom du ikke har med avskrivninger og/eller nedskrivninger blir årsresultatet slik (fortsatt med 30% skatt):

Resultat før skatt 600
Skatt 180
Årsresultat 420

Årsresultatet er med andre ord enten 350 eller 420, av en omsetning på 1000, avhengig av eventuelle ned- og avskrivninger.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...